Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci,

z przyjemnością pragnę poinformować, że konkurs o Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego został rozstrzygnięty.

Nagroda I stopnia została wręczona p. Marcinowi Zazulakowi

Nagroda II stopnia została przynana osobie, która zdobyłą 98,5 pkt. Nie zgodzono się na publikację danych osobowych.

Nagroda III stopnia  została wręczona p. Kacprowi Wiktorowskiemu

SERDECZNIE GRATULUJEMY i już teraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu!

 

   Treść Zarządzenia Rektora nr 84 z 2018 
   
Załącznik do zarządzenia 84 - Regulamin


Jednocześnie z radością informujemy także o przyznaniu Nagrody Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla absolwentów Publicznego Liceum Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w roku 2018 osiągnęli najlepszy wynik z egzaminu maturalnego oraz zostali studentami Uniwersytetu Łódzkiego

Nagroda I stopnia została wręczona p. Bartłomiejowi Dziedzicowi

Nagroda II stopnia została wręczona p. Aleksandrze Olbryk

Nagroda III stopnia  została wręczona p. Marii Lindner

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY życząc Liceum UŁ oraz oczywiście Uniwersytetowi kolejnych tak zdolnych  uczniów i studentów!

  

 

UWAGA STUDENCI ZAINTERESOWANI ZAJĘCIAMI z JĘZYKA CHIŃSKIEGO

zapraszamy na zajęcia z panią Liu Shufang:

- dla POCZĄTKUJĄCYCH: w czwartki o godz. 16:30 w sali D-205 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, ul. POW 3/5
- dla ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH: we wtorki o godz.16.30 w sali E- 205
na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, ul. Rewolucji 1905r 

UWAGA! 

Zebranie organizacyjne grupy międzywydziałowej lektoratu z języka rosyjskiego odbędzie się 25 lutego 2019 r. / poniedziałek/ o godz. 19.00 w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161 w sali 3.07

 

UWAGA! 

Zebranie organizacyjne nowych grup lektoratu obowiązkowego z języków niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego odbędzie się 25 lutego 2019 r. / poniedziałek/ o godz. 18.30 w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161 w sali 3.10


UWAGA!

Dotyczy obowiązkowego lektoratu z  języka niemieckiego na studiach niestacjonarnych:

w celu utorzenia grupy miedzywydziałowej prosimy o kontakt z kierownikiem zespołu Panią mgr Elżbietą Nowakowską-Rajsman

elzbieta.nowakowska-rajsman@uni.lodz.pl


W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na kurs języka angielskiego prawniczego TOLES, zajęcia rozpoczynają się od 9 października br.

który przygotowuje do egzaminu Test of Legal English Skills.

 Zajęcia prowadzone są przez mgr Ewę Kołakowską  ( starszy wykładowca SJO UŁ ), w następujących terminach:
 grupa 1  wtorek/czwartek  14.15-16.15 w Budynku Wydziału Prawa i Administracji sala  0.04
 grupa 2  wtorek/czwartek  16.30-18.30 w Budynku Wydziału Prawa i Administracji sala  0.04
 
Wszelkie informacje na temat kursu w sekretariacie , numer tel. 635-52-72
 Serdecznie zapraszamy!!!

 

W roku akademickim 2018/2019 zapraszamy na kurs języka hiszpańskiego /poziom A1-A2/ , zajęcia odbywają się w czwartki godz.18.30-20.00 w Budynku Studium  przy ul. Pomorskiej 161 sala 3.10

 

W roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim zapraszamy na kurs języka angielskiego /poziom A2-B1/ , zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz.18.00-19.30 w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161 sala 2.04

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą pozycją Wydawnictwa UŁ do nauki języka angielskiego przygotowaną przez Studium Języków Obcych UŁ we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. „Environmental Issues” - autorstwa Pani Doroty Dziuby  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczne teksty do nauki języka angielskiego dla studentów wyższych uczelni.      POLECAMY !    (Szczegóły na w zakładce - PROGRAMY NAUCZANIA)

  

Nr naszego konta bankowego do wpłat należności za  kursy pozaprogramowe z języków obcych:
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego  

nr 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  

należy dopisać za jaki kurs jest to wpłata oraz imię i nazwisko słuchacza, a  następnie niezwłocznie przesłać na e-mail : dorota@uni.lodz.pl lub dostarczyć do Studium kopię dowodu wpłaty

  

 

U W A G A !!!  

K U R S Y   P O Z A P R O G R A M O W E
D O K S Z T A Ł C A J Ą C E

Jak co roku placówka nasza zorganizuje pozaprogramowe odpłatne kursy dokształcajace języków obcych na poziomie podstawym, średniozaawansowym oraz specjalistyczne w zakresie  terminologii ekonomicznej, biznesowej i prawniczej.  Na życzenie studentów skłonni jesteśmy zorganizować każdy inny kurs.

Zapisy w Studium  tel. 42 635 52 72 42 665 51 14 lub e-mail: dorota@uni.lodz.pl
Osoby zainteresowane kursem powinny pobrać formularz zgłoszeniowy (doc) lub  formularz zgłoszeniowy (pdf) i po wypełnieniu przesłać go  na powyższy e-mail

 

Koszt kursu w zależności od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych)

" Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2018/2019 organizować będzie pozaprogramowe kursy językowe dla studentów UŁ z języków :  

 • Angielskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujące do certyfikatu BEC Vantage i BEC Higher po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs jest szczególnie  polecany studentom Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. 

 • Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B1 przygotowujące do certyfikatu BEC Preliminary – po 4 godziny lekcyjne  tygodniowo. 

 • Angielskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego 2 godziny tygodniowo

 • Kurs języka angielskiego prawniczego  -  6  godzin lekcyjnych  tygodniowo - przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills ( www.toleslegal.com) na poziomie Higher i Advanced . Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują certyfikat  z Global Legal English Centre, Durham, Anglia.  Kurs jest / prowadzony przez lektorów SJO UŁ  Jego adresatami są studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz   środowisk- prawniczych w naszym mieście

  Studium jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES 

 • Francuskiego na poziomie  A1 lub  wyższym  w zakresie języka ogólnego  

 • Włoskiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Hiszpańskiego na poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Rosyjskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujący do międzynarodowego  certyfikatu „ Biznes Kontakt"

 • Portugalskiego na  poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Chińskiego na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego -  jedyny kurs  nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego 

 • oraz inne kursy na zamówienie w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego oraz łaciny.

 

Gwarantujemy :

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia

 • materiały kserograficzne gratis

 • niskie ceny

 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych

 • bezpłatne  egzaminy próbne

 • pretestingi

 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie  ze słuchaczami

 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia  o jego ukończeniu

 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów  na  certyfikaty językowe  wynosi powyżej 99%

 

 

UWAGA DOKTORANCI!                   

Doktoranci zainteresowani nauką języka angielskiego proszeni są o kontakt z mgr Magdą Dworakowską e-mail -  mdworakowska@poczta.onet.pl