W roku akademickim 2019/2020 zapraszamy na kurs języka angielskiego prawniczego TOLES,

który przygotowuje do egzaminu Test of Legal English Skills.

 

 Zajęcia prowadzone są przez mgr Ewę Kołakowską  ( starszy wykładowca SJO UŁ ), w następujących terminach:
 grupa 1  
poniedziałek/czwartek  14.00-16.00 w Budynku Wydziału Prawa i Administracji sala  0.04
 grupa 2  poniedziałek/czwartek 16.15-18.15 w Budynku Wydziału Prawa i Administracji sala  0.04
 
Wszelkie informacje na temat kursu w sekretariacie SJO, numer tel. 635-52-72
 Serdecznie zapraszamy!!!

 

UWAGA!!!

Język chiński nieodpłatnie dla wszystkich studentów -  zapraszamy, gurpa początkująca środa  16.30-18.00 sala D-110, grupa średniozaawansowana czwartek 15.00-17.30 sala D-312 w Budynku Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego przy ul. POW 3/5. 

Zajęcia rozpoczynają się od 16 października 2019 r.

Zapraszamy!!!

 

UWAGA!!!

Kurs języka hiszpańskiego od podstaw, poziom A1 - zajęcia rozpoczynają się od 17.10.2019 r. / czwartek / godz. 18.15-19.45 w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161 sala 3.09

Kurs jzyka hiszpańskiego, kontynuacja, poziom A2 - zajęcia rozpoczynają się od 15.10.2019 r. / wtorek / godz. 18.30-20.00 w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161 sala 3.07

 


 

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 lipca 2019 r. zakończyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego.

Do drugiego etapu zakwalifikowano pięć studentek, które uzyskały z egzaminu 100 punktów.

Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy uzyskania tak dobrych wyników.

Łączę wyrazy szacunku

 

Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium Języków Obcych UŁ

 

 

Szanowne Studentki,  Szanowni Studenci,

z przyjemnością pragnę poinformować, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
W związku z powyższym serdecznie zachęcam Państwa  do udziału w postępowaniu konkursowym  nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego w roku akademickim 2018/2019.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i  po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego  dostarczenie go  do Studium Języków  Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 roku.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2018/2019.

Informacje o konkursie oraz formularz do pobrania dostępne są na stronie internetowej Państwa Wydziału  oraz na stronie SJO UŁ (pliki znajdują się na dole strony) i na facebooku SJO.

Łączę wyrazy szacunku

 

Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Łódzkiego

Dear Students,

It is my pleasure to inform you that by Decision no.84 of the Rector of the University of Lodz, dated 19 March 2018, a Prize of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz (SJO UŁ) has been established for all students of 1st degree studies and uniform master’s studies of the University of Lodz who have achieved the best results in the final exam of the obligatory  foreign language course.

Rules of awarding the Prize are defined in the Rules of Awarding the Prize, being an annex to the aforementioned decision.

Therefore I wholeheartedly encourage you to take part in the competition for the prize of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz.

All students who would like to take part in this year’s competition need to fill in the attached entry form, get confirmation from the Dean of their faculty and from their language teacher and submit it to the Foreign Languages Centre of the University of Lodz by 1 July 2019 at the latest.

The prize this year can be awarded to those students of the University of Lodz who took the language exam in the winter or summer semester of the academic year 2018/2019.

Information on the competition and the form to be filled in can be found on the website of your faculty, the website and facebook website of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz.

Yours faithfully,

 

Wojciech Bachliński

Director of the Foreign Languages Centre of the University of Lodz


 

   Treść Zarządzenia Rektora nr 84 z 2018 
   
Załącznik do zarządzenia 84 - Regulamin


 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą pozycją Wydawnictwa UŁ do nauki języka angielskiego przygotowaną przez Studium Języków Obcych UŁ we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. „Environmental Issues” - autorstwa Pani Doroty Dziuby  wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistyczne teksty do nauki języka angielskiego dla studentów wyższych uczelni.      POLECAMY !    (Szczegóły na w zakładce - PROGRAMY NAUCZANIA)

  

Nr naszego konta bankowego do wpłat należności za  kursy pozaprogramowe z języków obcych:
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego  

nr 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  

należy dopisać za jaki kurs jest to wpłata oraz imię i nazwisko słuchacza, a  następnie niezwłocznie przesłać na e-mail : dorota.biernat@uni.lodz.pl lub dostarczyć do Studium kopię dowodu wpłaty

  

 

U W A G A !!!  

K U R S Y   J Ę Z Y K O W E

Jak co roku placówka nasza zorganizuje pozaprogramowe odpłatne kursy z języków obcych na poziomie podstawym, średniozaawansowym oraz specjalistyczne w zakresie  terminologii ekonomicznej, biznesowej i prawniczej.  Na życzenie studentów skłonni jesteśmy zorganizować każdy inny kurs.

Zapisy w Studium  tel. 42 635 52 72 42 665 51 14 lub e-mail: dorota.biernat@uni.lodz.pl
Osoby zainteresowane kursem powinny pobrać formularz zgłoszeniowy (doc) lub  formularz zgłoszeniowy (pdf) i po wypełnieniu przesłać go  na powyższy e-mail

 

Koszt kursu w zależności od  ilości godzin zajęć  tygodniowo (od 2 do 6 godzin lekcyjnych)

" Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem " hasło Komisji Europejskiej więc i Ty pomyśl o dobrej znajomości języka obcego.

 

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2019/2020 organizować będzie pozaprogramowe kursy językowe dla studentów UŁ z języków :  

 • Angielskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujące do certyfikatu BEC Vantage i BEC Higher po 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Kurs jest szczególnie  polecany studentom Wydziałów Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Zarządzania. 

 • Angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym B1 przygotowujące do certyfikatu BEC Preliminary – po 4 godziny lekcyjne  tygodniowo. 

 • Angielskiego na poziomie początkowym A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego 2 godziny tygodniowo

 • Kurs języka angielskiego prawniczego  -  6  godzin lekcyjnych  tygodniowo - przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills ( www.toleslegal.com) na poziomie Higher i Advanced . Osoby, które zdadzą egzamin otrzymują certyfikat  z Global Legal English Centre, Durham, Anglia.  Kurs jest / prowadzony przez lektorów SJO UŁ  Jego adresatami są studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz   środowisk- prawniczych w naszym mieście

  Studium jest Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym TOLES 

 • Francuskiego na poziomie  A1 lub  wyższym  w zakresie języka ogólnego  

 • Włoskiego na poziomie  A1 lub wyższym  w zakresie języka ogólnego

 • Hiszpańskiego na poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Rosyjskiego na poziomie zaawansowanym przygotowujący do międzynarodowego  certyfikatu „ Biznes Kontakt"

 • Portugalskiego na  poziomie  A1 lub wyższym w zakresie języka ogólnego

 • Chińskiego na poziomie początkowym i zaawansowanym zakresie języka ogólnego -  jedyny kurs  nieodpłatny dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego 

 • oraz inne kursy na zamówienie w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, chińskiego.

 

Gwarantujemy :

 • wysoko wykwalifikowanych specjalistów naszej placówki prowadzących zajęcia

 • materiały kserograficzne gratis

 • niskie ceny

 • możliwość opłat ratalnych w  przypadku kursów 3,4 lub 6 godzinnych

 • bezpłatne  egzaminy próbne

 • pretestingi

 • dogodne terminy zajęć ustalane wspólnie  ze słuchaczami

 • po zakończeniu kursu, na życzenie, wystawiamy zaświadczenia  o jego ukończeniu

 • zdawalność egzaminów wśród słuchaczy, którzy przystąpili do międzynarodowych egzaminów  na  certyfikaty językowe  wynosi powyżej 99%

 

 

UWAGA DOKTORANCI!                   

Doktoranci zainteresowani nauką języka angielskiego proszeni są o kontakt z mgr Magdą Dworakowską e-mail -  magdalena.dworakowska@uni.lodz.pl