KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE:

dla grupy  j. hiszpańskiego (kurs dokształcający) z mgr Ewą Palmąką

   serdecznie zapraszamy w semestrze letnim, zajęcia od 1 marca 2016 r. wtorek godz.17.10

   w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161/163 sala 3.14 III pietro

dla grupy  j. angielskiego (kurs dokształcający B2) z mgr Jolantą Miśkiewicz

    I-szy termin spotkania w semestrze letnim 2015/2016 23.02.br. godz.17.00

   w Budynku Studium przy ul. Pomorskiej 161/163 II piętro  sala 2.04

-   dla grupy j. rosyjskiego (kurs dokształcający, Biznes Kontakt ) z mgr Tadeuszem Dąbrowskim
 Zajęcia w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki 17.00-20.00 i w środy  18.45-20.15 w Budynku Wydziału    Filologicznego  przy ul. Pomorskiej 171/173 sala 1.10

 

 

Kurs TOLES (j. angielski prawniczy) prowadzony przez mgr Ewę Kołakowską 

Serdecznie zapraszamy na kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Test of Legal English Skills

Kurs prowadzi mgr Ewa Kołakowska starszy wykładowca SJO UŁ
Zajęcia rozpoczynają się od 13 października 2015 r.  Wtorek 16-18 i czwartek 16-18 na Wydziale Prawa sala 0.04

 

Kurs trwa dwa semestry, koszt kursu wynosi 750 zł za semestr

/6 godz.tyg., dwa spotkania po trzy godziny lekcyjne/

 


Szanowne  Studentki, Szanowni Studenci Wydziału Prawa i Administracji UŁ

uprzejmie informuję o uruchomieniu na podstawie Zarządzenia Rektora UŁ z dnia 30.09.2014  nr 130 w sprawie: powołania w Studium Języków Obcych UŁ  kursów dokształcających z języka niemieckiego i francuskiego  dla  studentów   Wydziału Prawa  i Administracji UŁ

1.       Kursu języka niemieckiego przygotowującego do zajęć w Szkole Prawa   Niemieckiego w wymiarze 60 godzin

2.       Kursu języka  francuskiego przygotowującego do zajęć w Szkole Prawa  Francuskiego  w wymiarze 60 godzin

Kursy prowadzą do egzaminu końcowego międzynarodowego  z języka niemieckiego telc B2-C1, a z języka francuskiego telc B2 i Delf C1. Egzamin na certyfikat międzynarodowy jest odpłatny. Przewidywany koszt kursu 60-cio godzinnego wynosi 600 złotych od osoby,  przewidywana liczebność słuchaczy w grupie od 10 do 20.

Koszt egzaminu końcowego i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu telc /Delf wynosi ok. 450 zł.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ deklaruje zwrot kosztów kursu  dla 10 osób, które najlepiej zdadzą egzamin  międzynarodowy z języka niemieckiego i dla 10 osób, które najlepiej zdadzą egzamin  międzynarodowy z języka francuskiego.

O kolejności 10 osób decyduje w pierwszym rzędzie  poziom wybranego języka, a następnie punktacja na egzaminie. Oznacza to, że najpierw zostanie utworzona lista osób objętych refundacją  z poziomu C1, a następnie w miarę możliwości uzupełniona osobami, które zdadzą egzamin na poziomie B2.  W pierwszym i  drugim przypadku o kolejności decyduje uzyskana punktacja na egzaminie. Oznacza to w praktyce, że osoba, która zdała  egzamin na poziomie C1 na ocenę dostateczną znajdzie się na liście do refundacji przed osobą, która zdała egzamin na poziomie B2 na ocenę bardzo dobrą.

Zwrot kosztów kursu jest niezależny od deklaracji udziału w zajęciach Szkoły Prawa Niemieckiego lub Francuskiego.

Rozliczenia między studentami Wydziału Prawa i Administracji a Studium Języków  Obcych UŁ będą odbywały się w sposób następujący:

a)       Studenci WPiA wpłacają 600 zł w dwóch ratach na konto SJO UŁ

b)       Po zdanym egzaminie międzynarodowym i  w przypadku uzyskania prawa  do refundacji SJO UŁ zwróci maksymalnie 10 osobom z języka niemieckiego i maksymalnie 10 osobom z języka francuskiego wpłaconą kwotę 600 zł za kurs językowy.

c)       Koszty związane z egzaminem międzynarodowym i uzyskanie certyfikatu nie podlegają refundacji

d)       Zapisy na kurs rozpoczynają  się od dnia 14 grudnia 2015 w SJO UŁ ul. Pomorska 161 III p. p. 3.05 u p. Doroty Biernat, tel. 42/635-52-72 lub 42/66-55-114. Wpłat  na konto SJO 30 1240 3028 1111 0010 1143 6060  proszę dokonywać z dopiskiem Kurs dla studentów WPiA.

Pierwsze zajęcia odbędą się na początku semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Prawa i Administracji. Zakończenie kursu wraz z egzaminem międzynarodowym telc do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia.

 

Gorąco zachęcam do udziału w kursie.

 

Dyrektor SJO UŁ

mgr Wojciech Bachliński