Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych UŁ

                                    w dniach 10 czerwca do 30 czerwca 2019 r.

 

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko lektora

 

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-202

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Wtorek  18.15-19.15

Czwartek  8.15-9.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 0.04

                                                                           

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  14.00-15.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Aneta Burska

 

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Czwartek  17.45-18.45

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  14.00-15.00

Wyjątkowo 13.06.br. 9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Duklas

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12  sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

10.06.br.  17.15-18.15

17.06.br.  10.00-11.00

25.06.br.  16.15-17.15

Czwartek  8.30-9.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

 

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 1/3

sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek  Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  13.00-14.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

Środa  9.00-10.00

Piątek  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Poniedziałek  18.30-19.30

Środa  9.00-10.00

Wyjątkowo 24.06.br.  8.30-9.30

Wyjątkowo 26.06.br.  18.15-19.15

 

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Wtorek  10.15-11.15

Czwartek  16.15-17.15

 Wydział Fizyki ul. Pomorska 149/153 sala 272A

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

 

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Wtorek  8.00-9.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  16.30-17.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.14

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Czwartek  9.30-10.30

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 pokój  0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.30-11.30

Czwartek  10.30-11.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mianowska

 

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  17.00-18.00

Zamiast 20.06.br. - 13.06.br. 18.00-19.00

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

 Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 418K

Mgr Ewa Mossakowska

 

Poniedziałek  12.00-13.00

Czwartek  16.15-17.15

Budynek Fizyki, ul. Pomorska 140/153 sala A272

Mgr Magdalena Naze

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  18.00-19.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171/173 s.3.54

Dr Dagmara Ossowska-Czader

Wtorek  18.00-19.00

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Piekarska

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Wtorek  12.15-13.15

14.06.br.  16.00-17.00

21.06.br.  14.00-15.00

28.07.br.  17.30-18.30

                              Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

 

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  9.15-10.15

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08/ s.0.06

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Środa  11.00-12.00

Wyjątkowo 24.06.br.  8.30-9.30

Wydział Zarządzania ul. Matejki  22/26 sala 217

 

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  16.00-17.00

Wyjątkowo 10.06.br.  9.00-10.00 sala E-8

Budynek Ekonomii ul. Rewolucji 37 sala E-105

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Urlop wypoczynkowy

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.45

Mgr Rafał Turło

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  17.00-18.00

dla stud.niest. 16.06.br. 11.30-12.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala s127

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  8.00-9.00

Czwartek  8.00-9.00

Zamiast 13.06.br – 15.06.br  8.00-9.00

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 014

Mgr Agata Ulacha

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.30-10.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Maciej Witkowski

Poniedziałek  18.00-19.00

Środa  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  9.00-10.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34 lub 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

 

 

Mgr Wojciech Bachliński
Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Środa  16.00-17.00

Piątek  8.00-9.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Duda

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.13

Mgr Joanna Gałecka-Duda

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 205

         

Mgr Iwona Janasz

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Wtorek  10.00-11.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Zarządzania ul.  Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska

Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek 10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

 

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Adam Panaszek

 

10 i 12.06.br. 14.00-15.00

17 i 19.06.br.  14.00-16.00

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3/5 sala 123

Mgr Monika Pietrzak

 

Poniedziałek  15.15-16.15

Czwartek  16.15-17.15

Budynek WSMiP ul. Lindleya 3/5 sala 120

 
Zespół Rusycystów i Łacinników

 

Mgr Izabela Białas

11.06.br.  14.00-15.00

13.06.br.  11.00-12.00

18.06.br.  13.00-15.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dariusz Gwis
Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Zamiast 13.06.br. – 15.06.br. 13.00-14.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój  3.08

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.02

 Dr Anna Maciejewska

 

Czwartek  18.00-19.00

Sobota  10.00-11.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 1.36