Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu  Łódzkiego

 

Zespół   Anglistów

 

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Piątek  9.45-11.15

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Piątek  11.30-12.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

Mgr Mariusz Bilski

 

Czwartek  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Aneta Burska

 

Piątek  11.15-12.15

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  13.15-14.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Wtorek  18.15-19.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

 

Czwartek  11.30-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Poniedziałek  11.00-12.00

Budynek WNG ul. Kopcińskiego 31 sala 104F

Mgr Dorota Dziuba

 

wtorek  11.15-12.15

Budynek Biologii ul. Banacha 1/3 sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Wtorek  13.00-14.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Wtorek  13.15-14.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

Środa  11.30-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Czwartek  13.10-14.40

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  11.45-12.45

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  13.15-14.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.02

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Poniedziałek  16.30-17.30

Budynek Studium ul. Pomorska 149/153 sala 217A

Mgr Ewa Kołakowska

 

Wtorek  11.45-12.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Poniedziałek  12.10-13.10

Wtorek  10.00-11.00

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 115

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Poniedziałek  11.15-12.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Mianowska

 

Wtorek  11.30-13.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Agnieszka Michalak

 

Wtorek  15.40-16.40

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59 sala 10

Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Wtorek  10.15-11.45

Budynek WNG ul. Kopcińskiego 31 sala 418K

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Czwartek  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mossakowska

 

Wtorek  14.00-15.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A415

Mgr Magdalena Naze

 

Wtorek  11.45-12.45

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Dr  Dagmara Ossowska-Czader

 

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr  Krzysztof Perliński

 

Wtorek  13.30-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Piekarska

 

Czwartek  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Czwartek  13.45-14.45

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Środa  11.30-12.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Czwartek  13.00-14.30

Budynek Studium ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Piątek  8.45-9.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Maria Szczepanik

 

Czwartek  13.15-14.45

Budynek Ekonomii ul. POW3/5 pokój D-201

Mgr Rafał Turło

 

Czwartek  14.00-15.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr  Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  9.30-10.30

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 014

Mgr Agata Ulacha

Urlop wychowawczy

 

 

Mgr Katarzyna Walińska

 

Urlop zdrowotny

 

Mgr Maciej Witkowski

 

Środa  13.45-15.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  12.15-13.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 


 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek 10.00-11.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Czwartek  13.45-14.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Wtorek  18.15-19.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Duda

 

Czwartek  15.40-16.40

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 111

Mgr Joanna Gałecka

 

Piątek  11.30-12.30

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 304

Mgr Joanna Koj-Stangierska

 

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  8.30-9.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Tranda

 

Piątek  13.00-14.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Adam Panaszek

 

Środa  11.00-12.00

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59a sala 102

Mgr Monika Pietrzak

 

Piątek  15.00-16.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 102

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

Mgr Izabela Białas

 

piątek  12.00-13.30

 

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.07

Mgr Dariusz Gwis

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Piątek  12.15-13.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.05

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

Dr Anna Maciejewska

 

Czwartek  18.30-19.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54