Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych

Uniwersytetu  Łódzkiego

 

Zespół   Anglistów

 

 

Imię i nazwisko

lektora

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Poniedziałek  15.00-16.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

 

Środa  10.30-11.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Mariusz Bilski

 

Środa  14.30-16.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Aneta Burska

 

Wtorek  11.30-12.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 2.46

Mgr Magdalena Cander

 

Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Piątek  10.00-11.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Wtorek  18.15-19.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

 

Środa  11.30-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Środa  15.00-16.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Budynek Biologii ul. Banacha 1/3 sala 100B

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

 

Poniedziałek 12.00-13.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Wtorek  13.30-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

 

Środa  8.30-9.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Wtorek  18.20-19.50

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Piątek  11.00-12.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca Dyrektora Studium

Wtorek  11.30-13.00

Czwartek  15.15-16.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Środa  8.00-9.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Wtorek  10.15-11.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.14

Mgr Ewa Kołakowska

 

Poniedziałek  13.15-14.15

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Czwartek  13.15-14.45

Budynek Studium ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mianowska

 

Wtorek  13.30-15.00

Budynek Studium ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Środa  14.20-15.20

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59 sala 10

Mgr Bożena Miśkiewicz

 

Poniedziałek  12.30-13.30

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 9

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Czwartek  13.15-14.45

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Ewa Mossakowska

 

Czwartek 11.45-12.45 

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

Mgr Magdalena Naze

 

Wtorek  12.15-13.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Dr  Dagmara Ossowska-Czader

 

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr  Krzysztof Perliński

 

Wtorek  13.30-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Małgorzata Piekarska

 

czwartek  13.30-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

 

Urlop wychowawczy

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

środa   13.45-14.45

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 102

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Środa  17.00-18.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Czwartek  13.00-14.30

Budynek Studium ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Wtorek  10.30-11.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Środa  10.00-11.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

Środa  15.00-16.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 205

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Poniedziałek  12.30-13.30

 

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 09

Mgr Rafał Turło

 

czwartek  17.30-19.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr  Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

Środa  8.00-9.00

 

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 213

Mgr Agata Ulacha

 

Urlop wychowawczy

 

 

 

Mgr Katarzyna Walińska

 

Wtorek  13.00-14.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

piątek  11.00-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 208

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Wtorek  12.15-13.15

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

 

Zespół Germanistów i Romanistów

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium

Wtorek  12.00-14.00

Czwartek  10.00-12.00

Budynek Studium Języków Obcych UŁ

ul. Pomorska 171 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  12.30-13.30

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Poniedziałek  12.30-13.30

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 314

Mgr Maciej Duda

 

Poniedziałek  11.55-12.55

Budynek WNoW ul. Pomorska 46/48 sala 210

Mgr Joanna Gałecka

 

Czwartek  13.00-14.00

Budynek geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 118N

Mgr Iwona Janasz

 

Wtorek  11.20-12.20

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj-Stangierska

 

Poniedziałek  8.45-9.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Wtorek  8.40-9.40

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  12.00-13.00

Czwartek  13.15-14.15

Budynek studium ul. Pomorska 161 pokój 0.08

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Tranda

 

Czwartek  11.30-12.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Teresa Sanocka

 

 

 

Mgr Adam Panaszek

 

Piątek  8.00-9.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Monika Pietrzak

 

Środa  14.00-15.00

Budynek WSMiP ul. Narutowicza 59 sala A1

 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

 

Mgr Izabela Białas

 

Środa  10.45-11.45

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.13

Mgr Dariusz Gwis

Kierownik Zespołu

Wtorek  12.00-13.00

Piątek  12.15-13.15

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Budynek Historii ul. Kamińskiego 27 sala 34

Dr Anna Maciejewska

 

Czwartek  17.00-18.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54