Konsultacje lektorów Studium Języków Obcych UŁ

              w dniach od 4 września do 29 września 2017 r.

Zespół   Anglistów

 

Imię i nazwisko lektora

 

Godziny konsultacji

Miejsce konsultacji

Mgr Aleksandra Augustyniak

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska

Wtorek  19.00-20.00

Czwartek  8.00-9.00

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 216

                                                                           

Mgr Mariusz Bilski

 

Poniedziałek  15.45-16.45

Czwartek  14.00-15.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Magdalena Cander

 

                                          Urlop bezpłatny

 

Mgr Marzena Conio

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Kamila Chorąziak

 

Wtorek  13.00-14.00

Czwartek  16.15-17.15

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Duklas

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  10.00-11.00

Instytut Psychologii ul. Smugowa 10/12  sala 110

Mgr Magdalena Dworakowska

 

Wtorek  16.00-17.00

czwartek  12.00-13.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala 3.10

Mgr Dorota Dziuba

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  9.00-10.00

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska ul. Banacha 1/3

sala 100

Mgr Ewa Frankowska-Zuther

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  15.30-16.30

Budynek  Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 213

Mgr Marcin Gajdowicz

 

Poniedziałek  17.00-18.00

Czwartek  9.30-10.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Natalia Gawior

Urlop

 

 

Dr Anna Gintowt-Dziwiłł

 

Wtorek  18.15-19.15

Czwartek  9.00-10.00

Tylko 5 i 7.09.2017 r.

Od 11.09 do 30.09.2017 r. urlop

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Jurek

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  9.00-10.00

 Budynek WSMiP sala 109

Mgr Elżbieta Karwacka

Z-ca dyrektora Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

od 12.09.2017 r.

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.09

Mgr Agata Kasprzyk-Maryniak

 

Wtorek  8.30-9.30

Czwartek  15.45-16.45

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Natalia Kiełbasińska

 

Wtorek  16.30-17.30

Czwartek  10.00-11.00

Od 12.09.2017 r.

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Ewa Kołakowska

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 pokój  0.08

Mgr Krystyna Krzemińska

Kierownik Zespołu Anglistów

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

 

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Maria Maciejewska

 

Wtorek  10.00-11.00

Piątek  12.00-13.00

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31  sala F-103

Mgr Ewa Mianowska

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  17.30-18.30

Od 11.09.2017 r.

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Michalak

 

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek 17.00-18.00

Wyjątkowo 29.09.br 12.00-13.00 zamiast 14.09.br.

Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 110

Mgr Jolanta Miśkiewicz

 

Wtorek  9.00-10.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Budynek Filologii  ul. Pomorska 171 sala 3.54

Mgr Ewa Mossakowska

 

wtorek  11.00-12.00

czwartek  16.00-17.00

Budynek Fizyki ul. Pomorska 149/153 s.271A

Mgr Magdalena Naze

 

Poniedziałek  18.00-19.00

Środa  10.30-11.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171/173 s.3.54

Dr Dagmara Ossowska-Czader

Poniedziałek  15.15-16.15

Środa  12.00-13.00

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Krzysztof Perliński

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Od 11.09.2017 r.

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Marta Pskit

Urlop wychowawczy

 

 

Mgr Małgorzata Rudzińska

 

Poniedziałek  17.30-18.30

Piątek  12.00-13.00

        Budynek Psychologii ul. Smugowa 10 sala 105

Mgr Ewa Samson-Nowacka

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08/ s.0.04

Mgr Katarzyna Słodkowicz

 

Środa  16.00-17.00

Piątek  10.00-11.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Sylwia Sobczyk

 

Poniedziałek  10.00-11.00

Środa  10.00-11.00

Wydział Zarządzania ul. Matejki  22/26 sala 217

Mgr Jadwiga Stępniewska

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Środa  9.00-10.00

Budynek Matematyki ul. Banacha 22 sala A-415

Mgr Maria Szczepanik

 

 4.09.br. 16.00-17.00

6.09.br.  11.00-12.00

Budynek Zarzadzania ul. Matejki 22/26 sala 103

Mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz

Wtorek  16.00-17.00

Czwartek  12.00-13.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Rafał Turło

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.30-17.30

 

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Agnieszka Tyszkiewicz-Zora

 

Poniedziałek  8.00-9.00

Sobota  8.00-9.00

Budynek Chemii ul. Tamka 12 sala 021

Mgr Agata Ulacha

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  16.30-17.30

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Katarzyna Walińska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój  D-201

Mgr Maciej Witkowski

 

urlop zdrowotny

Budynek WSMiP ul. Lindleya 5 sala 109

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 s.1.14

Mgr Iwona Wojtacka-Kacprzyk

 

Poniedziałek  8.30-9.30

Środa  12.30-13.30

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Instytut Historii ul. Kamińskiego 27a sala 34 lub 14

Mgr Aneta Burska

21.09.br godz.12.30-13.30

28.09.br.  12.30-13.30

Budynek Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

" 

 mgr A.Kaźmierczak                                      11.09.br.  11.00-12.00                                   Budynek  Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 204

 

Zespół Germanistów i Romanistów

 

Mgr Wojciech Bachliński

Dyrektor Studium

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.06

Mgr Lena Biedroń

 

Poniedziałek  17.45-18.45

Środa  8.00-9.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Lidia Chiżyńska

 

Środa  17.30-18.30

Piątek  9.00-10.00

Budynek Pedagogiki ul. Pomorska 46/48 sala 304

Mgr Maciej Duda

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Czwartek  16.00-17.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 sala

Mgr Joanna Gałecka-Duda

 

Poniedziałek  11.45-12.45

Czwartek  11.45-12.45

Budynek Geografii ul. Kopcińskiego 31 sala 118N

                       

Mgr Iwona Janasz

 

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  9.30-10.30

Wydział Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Joanna Koj

 

Wtorek  9.30-10.30

Czwartek  12.30-13.30

Budynek Zarządzania ul.  Matejki 22/26 sala 217

Mgr Bogumiła Lis-Chojnacka

 

Środa  19.00-20.00

Piątek  11.00-12.00

Budynek  Zarządzania ul. Matejki 22/26 sala 217

Mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój 3.08

Mgr Anna Tranda

 

Wtorek  15.00-16.00

Czwartek  11.00-12.00

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Teresa Sanocka

 

                                 Poniedziałek  17.00-18.00

Środa  9.00-10.00

Budynek Chemii ul. Tamka sala 3.10

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 pokój D-201

Mgr Anna Krymarys

 

Poniedziałek  15.45-16.45

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Monika Pietrzak

 

Poniedziałek  15.30-16.30

Czwartek  14.30-15.30

Budynek WSMiP ul. Składowa, sala A1

Budynek WSMiP ul. Składowa, sala A1

 

 

Zespół Rusycystów i Łacinników

 

Mgr Anna Iwaniec

Wtorek  17.00-18.00

Czwartek  10.00-11.00

do 26.09.2017 r.

Budynek Ekonomii ul. POW 3/5 sala D-201

Mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska

 

Wtorek  11.00-12.00

Czwartek  11.00-12.00

do 26.09.2017 r.

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Dariusz Gwis

Kierownik Zespołu

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wyjątkowo środa 20.09 zamiast 19.09.br.

Wyjątkowo środa 13.09. zamiast 14.09.br.

Budynek Studium ul. Pomorska 161 pokój  3.14

 Dr Anna Maciejewska

 

Poniedziałek  16.00-17.00

Środa  10.00-11.00

Budynek Filologii ul. Pomorska 171 sala 3.54

Budynek Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08

Mgr Maria Nowakowska-Aftowicz

 

Wtorek  10.00-11.00

Czwartek  10.00-11.00

Wydział Prawa ul. Kopcińskiego 8/12 sala 0.08