SESJA EGZAMINACYJNA telc

SZANOWNI STUDENCI,

zapraszamy do udziału w sesji egzaminacyjnej telc:

Egzamin DUAL B2/C1 BUSINESS i DUAL B2/C1 University z języka angielskiego w dn.12-13.06.2014r.

 

UWAGA!

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zdadzą egzamin telc:

- na poziomie B2 mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na I stopniu studiów!

- na poziomie B2+ lub wyższym mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na II stopniu studiów!

Certyfikat telc (członkostwo ALTE, zgodność z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego – CEFR) - jest uznawalny na terenie Unii Europejskiej

 

Preferencyjne ceny dla uczniów i studentów wg poniższej tabeli, dla pozostałych osób +80zł.

Poziom

Cena [zł/os] przy wpłacie do 8.05.2014

Cena [zł/os] przy wpłacie od 9.05.2014 do 22.05.2014

 B2/C1business

370

430

 

Przykładowy test egzaminacyjny:

http://www.telc.net/en/what-telc-offers/english/telc-english-b2-c1-business/practice-material/

 

http://www.telc.net/en/what-telc-offers/english/telc-english-b2-c1-university/practice-material/

 

ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

Na egzamin można zgłosić się przysyłając wypełnioną deklarację z załącznika oraz potwierdzenie przelewu (skan e-mailem sjoul@uni.lodz.pl lub faxem: 42 633 31 68)

 

WPŁATA ZA EGZAMIN

Prosimy o dokonanie przelewu w odpow. wysokości i wysłanie jego potwierdzenia na powyższy email lub fax najpóźniej do dn.08.05 lub (opcja droższa) do 22.05.14 na następujące konto UŁ:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II/O Łódź, 81 1240 3028 1111 0010 1235 8291
Tytuł wpłaty: egzamin telc + poziom egzaminu + język + NAZWISKO ZDAJĄCEGO.

Wpłaty można dokonać również w Studium Języków Obcych UŁ, ul. Pomorska 161/163, pok. 3.04, III piętro, wejście z tyłu budynku.

Niewysłanie potwierdzenia przelewu lub brak deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wcześniej zadeklarowanego udziału w egzaminie. Wówczas materiały dla takiej osoby nie zostaną zamówione.

 

W PRZYPADKU PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA INNYMI EGZAMINAMI telc, bardzo prosimy o kontakt. W przypadku zebrania się grupy min.5 osób cena egzaminu na poziomie B2 lub C1 to 400zł

tel: (042) 66 55 129, fax: (042) 633 31 68  sjoul@uni.lodz.pl