SESJA EGZAMINACYJNA telc

Zapraszamy do udziału w sesji egzaminacyjnej telc w dniu 10.01.2014 (piątek). W ofercie poziomy od A1 do C1 i języki: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski, hiszpański.

Preferencyjne ceny dla uczniów, studentów oraz doktorantów i pracowników UŁ wg poniższej tabeli, dla pozostałych osób cena +50zł.

 

Poziom

Cena [zł/os] przy wpłacie do 06.12.2013

Cena [zł/os] przy wpłacie od 07.12.2013 do 19.12.2013

A1

150

210

A2

200

260

B1, A2/B1, B1+

250

310

B2, B1/B2, B2+

300

360

C1, B2/C1

350

410

 

UWAGA! STUDENCI I DOKTORANCI !!!

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zdadzą egzamin telc:

- na poziomie B2 mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na I stopniu studiów!

serwis tv

- na poziomie B2+ lub wyższym mogą być zwolnieni z lektoratu i egzaminu kończącego lektorat na II stopniu studiów!

 Doktoranci, którzy zdadzą egzamin telc na poziomie C1 mogą zostać zwolnieni z egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego

Certyfikat telc (członkostwo ALTE, zgodność z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego – CEFR) - jest uznawalny na terenie Unii Europejskiej

 

 

Przykładowy test egzaminacyjny:

www.telc.net/en/what-telc-offers/english/telc-english-b2-c1-university/practice-material/


ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

Na egzamin można zgłosić się do dnia 19.12.2013 przysyłając wypełnioną deklarację (skan e-mailem na adres: sjoul@uni.lodz.pl lub faxem: 42 633 31 68)

Deklaracja znajduje się w pliku PDF u dołu strony

 

 

WPŁATA ZA EGZAMIN

Prosimy o dokonanie przelewu w odpowiedniej wysokości najpóźniej do dnia 19.12.2013 na następujące konto UŁ:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. II/O Łódź, 81 1240 3028 1111 0010 1235 8291
Tytuł wpłaty: egzamin telc + poziom egzaminu + język + NAZWISKO ZDAJĄCEGO.

Potwierdzenie wpłaty za egzamin należy przesłać jako skan e-mailem na adres: sjoul@uni.lodz.pl lub faxem: 42 633 31 68

 

Wpłaty można dokonać również w Studium Języków Obcych UŁ, ul. Pomorska 161/163, pok. 3.04, III piętro, wejście z tyłu budynku.

 

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w egzaminie. Wówczas materiały dla takiej osoby nie zostaną zamówione.