telc A2 Struktura Egzaminu


 

Części składowe


 

Cel


 

Typ zadania

Ilość

punktów

Czas

w

min.

EGZAMIN PISEMNY

1. Elementy strukturalne

 

 1.1


 
1.2


 


 

 

Słownictwo i Gramatyka

 

Zadania interakcyjne 

10 zadań wielokrotnego wyboru

 

8 zadań do dopasowania

 


 

5

 

8


 
 


 

15

2. Rozumienie ze słuchu

 

2.1


 

2.2


 

2.3

 


 


 

Rozumienie istoty tekstów ze słuchu

 

Rozumienie szczegółowe ze słuchu

 

Rozumienie wybiórcze ze słuchu


 


 

5 zdań prawda/fałsz


 

2 zadania prawda/fałsz


 

5 zdań prawda/fałsz


 


 


 

10


 

4


 

10


 


 


 


 

Około

20

3. Rozumienie tekstu czytanego


 

 

3.1


 

  

 

3.2

 


 

 

 

3.3


 


 


 

Czytanie w celu zrozumienia istoty tekstu


 

 

­­­­­­­Czytanie w celu szczegółowego poznania tekstu

 

 

Czytanie wybiórcze;

w celu wybrania potrzebnych informacji i ich dopasowania


 


 


 

   4 zadania do dopasowania

   

 

   4 zadania do dopasowania
 


 

 

  4 zadania do dopasowania


 

 

 


 

8


 

 
 

8

 

 

 


 
 8


 


 


 
 


 


 


 

30


 


 


 


 


 

 

4. Pisanie


 
półformalny lub nieformalny list/pocztówka napisany w oparciu o 3 punkty wytyczne z instrukcji.

 

 

12

 

15

 

Czas na naniesienie udzielonych odpowiedzi na arkusz odpowiedzi


 

 

10

EGZAMIN USTNY

 • Część 1

  Nawiązanie kontaktu
 •  

  Część 2

  Wymiana informacji
 •  

  Część 3

  Zadanie


 

Egzamin przeprowadzany w parach .

Rozmowa pomiędzy kandydatami w celu wypełnienia zadań.


 


 

3


 

12


 

12


 

 


 

ok. 10