telc B1 Struktura Egzaminu

 


 

Części składowe


 

Cel


 

Typ zadania

Ilość

punktów

Czas

w

min.

   EGZAMIN PISEMNY

1 Rozumienie tekstu czytanego

 


 

 

1.1


 

 

 

1.2

 

 

 

1.3


 


 


 

Czytanie w celu zrozumienia istoty tekstu

 

Czytanie w celu szczegółowego poznania tekstu

 

Czytanie wybiórcze; w celu wybrania potrzebnych informacji i ich dopasowania


 


 


 


 5 zadań do dopasowania

 

 5 zadań wielokrotnego wyboru

 

 

10 zadań do dopasowania

 


 


 


 

25 

25

 

 

 

25


 


 
 


 


 


90

2 Elementy strukturalne

 

2.1

 


 

2.2


 


 

 


 Część A

 


 Część B


 


 

10 zadań wielokrotnego wyboru

 

 

10 zadań do dopasowania


 


 

15


 

15


 


 

PRZERWA

 20

3 Rozumienie  ze słuchu

 

 

3.1

 

 

3.2

 

 

3.3

 


 


 

Rozumienie istoty tekstów ze słuchu

 

 

Rozumienie szczegółowe ze słuchu

 

 

Rozumienie wybiórcze ze słuchu


 


 

5 zdań prawda/fałsz

 
 

10 zdań prawda/fałsz

 

 

5 zdań prawda/fałsz


 


 


 

25

 


 

25

 


 25


 


 


 


 

maks. 30

4 Pisanie listu


 

formalny/półformalny lub nieformalny list napisany w oparciu o 4 punkty wytyczne z instrukcji.

 


 

45


 

30

EGZAMIN  USTNY

  • Część 1

Nawiązanie kontaktu

  • Część 2

Rozmowa na zadany temat

  • Część 3

Zadanie

 

Egzamin przeprowadzany w parach .

Rozmowa pomiędzy kandydatami w celu wypełnienia zadań.


 


 


 

75


 


 


 

ok. 15